Introductie

Er is veel aandacht in de populaire pers voor de veiligheid van cannabis of cannabidiol (CBD). Vergeleken met sommige medicijnen zijn cannabis en CBD inderdaad heel veilig. Toch wordt het steeds duidelijker dat ze niet volledig onschadelijk zijn nu we een beter begrip krijgen van deze medicijnen. In dit artikel zullen we ons richten op het eventuele risico dat cannabis of CBD met zich mee brengt in combinatie met medicijnen die je mogelijk gebruikt.

Het risico van deze interacties komt voort uit het feit dat THC of CBD ervoor kunnen zorgen dat het niveau van het conventionele medicijn stijgt of daalt. Over het algemeen zijn conventionele medicijnen veilig en effectief binnen een bepaalde bloedwaarderange. Als het niveau te hoog wordt, kan het giftig zijn. Als het niveau te laag wordt, kan het medicijn stoppen met werken, wat ook heel gevaarlijk kan zijn.

Hieronder vind je twee tabellen. De eerste tabel bevat de conventionele medicijnen waar ‘Dr. Google’ ons vertelt dat je naar vraagt. Beter gezegd, medicijnen waarbij op Google veel naar gevraagd wordt. De tweede tabel bevat enkele medicijnen waarvan je op de hoogte moet zijn als je ze gebruikt in combinatie met CBD of cannabis.

Er is een kolom voor CBD en een kolom voor THC (cannabis). Je zult zien dat er drie aanduidingen in de kolommen staan. Dit betekenen de aanduidingen Y, N en T.

  • Y = er is een interactie, wees voorzichtig!
  • N = geen of geen significante interactie.
  • T = theoretische interactie maar niet waargenomen of niet zorgwekkend in de echte wereld.

Zoals je kunt zien, worden de meeste medicijnen waar (volgens Google) naar gevraagd wordt relatief weinig beïnvloed door zowel CBD als THC. De groep medicijnen die ik heb toegevoegd, baart meer zorgen en wordt voornamelijk beïnvloed door CBD.

Medicijnen die trending zijn op Google

CBD THC
Adalimumab (Humira) N N
Advair (fluticasone/salmeterol) N N
Albuterol (Ventolin) N N
Amlodipine (Norvasc) N N
Amoxicillin N N
Aripiprazole (Abilify) N T
Azithromycin (Zithromax, Z-PAK) N N
Esomeprazole (Nexium) Y N
Etanercept (Enbrel) N N
Hydrochlorothiazide N N
Infliximab (Remicade) N N
Lantus Solostar (insulin glargine) N T
Ledipasvir and sofosbuvir (Harvoni) N N
Levothyroxine (Synthroid) N N

Medicijnen waarmee je moet oppassen (i.c.m. CBD of Cannabis)

CBD THC
Amiodarone (Pacerone) Y N
Cetirizine (Zyrtec) N N
Clonazepam (Klonopin) N N
Clopidogrel (Plavix) N T
Eszopiclone (Lunesta) N N
Everolimus (Afinitor) Y T
Loratadine (Claritin) Y T
Lorazepam (Ativan) Y T
Quetiapine (Seroquel) N T
Remeron (Mirtazapine) Y N
Tacrolimus (Protopic, Prograf) Y Y
Trazadone (Desyrel) N N
Warfarin (Coumadin) Y T
Zolpidem (Ambien) N N

Dus, wat vertellen we patiënten over deze combinaties?

Laten we eerst naar CBD kijken. CBD heeft de meest significante interacties vanwege de manier waarop het lichaam CBD en verschillende conventionele medicijnen afbreekt. Omdat er geen bewezen voordelen zijn van CBD bij mensen (behalve bij kinderen met zeldzame genetische epileptische aandoeningen), raad ik CBD niet aan. Naarmate er meer gegevens beschikbaar komen over CBD, kan dit veranderen en kan het belangrijker worden om die interacties in de gaten te houden. (Red.: Dit artikel is oorspronkelijk verschenen in uit 2021. Inmiddels is er veel meer onderzoek gedaan naar de effecten van CBD. Hierover zijn al diverse artikelen verschenen op onze website.)

Vrij verkrijgbare medicijnen hebben ook de neiging om te interageren. Bijvoorbeeld de werking van CBD op de werking van Loratadine (Claritin). Claritin wordt over het algemeen goed verdragen en is vooral nuttig om hooikoortsklachten tegen te gaan in het pollenseizoen. Echter, CBD kan het niveau van Claritin verhogen en bij giftige niveaus kan Claritin gevaarlijke hartritmes veroorzaken die dodelijk kunnen zijn.

Zoals u ook kunt zien in de grafieken, zijn de interacties veroorzaakt door THC voornamelijk theoretisch. In veel gevallen kan deze combinatie u echter slaperiger maken dan elk medicijn afzonderlijk. Meestal is dit niet echt een probleem. Er zijn echter enkele zeer zorgwekkende interacties, zoals met Tacrolimus. Gelukkig kunnen we dit monitoren, en niet veel mensen nemen dit medicijn.

Een belangrijk punt dat ik hoop dat u kunt zien, is dat deze medicijninteracties vaak voorkomen met veelvoorkomende medicijnen en dat het risico van zowel cannabis als CBD niet lichtvaardig mag worden opgevat. Met name is het onverstandig om te vertrouwen op de medewerker in de coffeeshop om deze informatie te kennen en u adequaat advies te geven. In feite hebben zij niet de informatie die artsen hebben, noch weten zij genoeg over uw ziekte en zorg om advies te kunnen geven. Helaas weerhoudt dit hen er niet van.

Voor wie overweegt om THC, CBD, of medicinale cannabis te gebruiken om zijn of haar aandoening te beheersen, doet er goed aan om dit te bespreken met een getrainde medische expert die bekend is met het therapeutisch gebruik van cannabis. Mail ons gerust wanneer u vragen hierover heeft.

Bronvermelding

Bronartikel: “Drug Interactions Between Cannabis or CBD and Conventional Medications” (dd. 21 juni 2021 op InhaleMD.com)

Let op: Dit artikel is vertaald door AI. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele vertaalfouten of onwaarheden in dit bericht. Wij nodigen u uit om het oorspronkelijke artikel te lezen.

Blijf op de hoogte

Schijf je nu gratis in voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Ontvang automatisch elke eerste maandag van de maand een mail met onze meest recente nieuwsartikelen.