Introductie

De Nationale Assemblée van Suriname heeft op vrijdag 1 september 2023 de wet Industriële Hennepteelt met algemene (41) stemmen goedgekeurd. Het concept van deze wet werd in 2018 ingediend en is nu, na een proces van meer dan vijf jaren, door het parlement goedgekeurd. Met deze wet wordt het nu mogelijk om in Suriname industriële hennep te telen onder de voorwaarden en regels zoals in de wet genoemd.

Deze goedgekeurde wet voorziet ook in een aanpassing van de wet verdovende middelen. Deze wet voorziet reeds in het legaal telen van industriële hennep, doch stelt daarbij het maximale THC-gehalte op 0,3 procent. Met de wet Industriële Hennepteelt die is goedgekeurd wordt het THC-gehalte voor de Surinaamse omstandigheden gebracht naar maximaal 1 procent.

Volgens de wet Industriële Hennepteelt komt er een Nationaal Instituut voor Industriële Hennepteelt Suriname (NIIHS). Dit instituut dat onder het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) valt, zal zorg moeten dragen voor het algehele toezicht op- en de controle bij de teelt, de verwerking, de levering of de verkoop van industriële hennep. Het NIIHS zal ook moeten zorgen voor THC-testen en de certificering van industriële hennepzaden.

Doel van de wet Industriële Hennepteelt

Doel van de wet is het scheppen van de minimale randvoorwaarden voor de teelt en productie van de industriële hennep in Suriname. Daarbij staat centraal dat, gelet op de gevoeligheid van deze materie, er een zodanige mechanisme, structuur en procedures tot stand moeten worden gebracht om te geraken tot een gedegen en veilige teelt en productie van industriële hennep in Suriname. Benadrukt dient te worden dat de teelt van de industriële hennep binnen de door de wet gegeven kaders moet geschieden om eventuele misbruik van deze mogelijkheid uit te sluiten dan wel te voorkomen.

Perspectieven voor Suriname

Industriële hennepteelt in Suriname biedt grote perspectieven. Van hennep worden vele industriële producten gemaakt zoals touw, jute, textiel, papier,veevoer en isolatatiemateriaal.

Bronvermelding

Bronartikel: “Wet Industriële Hennepteelt goedgekeurd in DNA” (dd. 1 september 2023)

Let op: Dit artikel is vertaald door AI. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele vertaalfouten of onwaarheden in dit bericht. Wij nodigen u uit om het oorspronkelijke artikel te lezen. Deze staat vermeld in de bronvermelding. U vindt in het bronartikel ook de links naar wetenschappelijke studies.

Blijf op de hoogte

Schijf je nu gratis in voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Ontvang automatisch elke eerste maandag van de maand een mail met onze meest recente nieuwsartikelen.