Introductie

Meer dan twee jaar nadat de huidige regeringscoalitie van Duitsland werd verkozen en plannen aankondigde om een nationale wet voor de legalisatie van recreatief cannabisgebruik door volwassenen goed te keuren, hebben leden van de Duitse Bundestag officieel ingestemd met het wetsvoorstel voor de legalisatie van recreatief gebruik (CanG) met een stemming van 407-226.

Verwachte goedkeuring en implementatiedatum

Zoals algemeen werd verwacht, ontving het wetsvoorstel eerder vandaag voldoende stemmen in de Bundestag om te worden aangenomen, en delen van de nieuwe Duitse wet voor de legalisatie van recreatief cannabisgebruik worden verwacht vanaf 1 april 2024 te worden ingevoerd.

Discussies en tegenstand

De goedkeuring van het wetsvoorstel komt na aanzienlijke discussies tussen de auteur van het wetsvoorstel, de Duitse minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach, en vertegenwoordigers van de Europese Unie. Het legalisatiewetsvoorstel stuitte echter op verzet van verschillende binnenlandse wetgevers in Duitsland; inspanningen om het wetsvoorstel tegen te houden in de aanloop naar de stemming van vandaag mislukten.

Belangrijke aspecten van de wet

Volgens het recent aangenomen wetsvoorstel zullen volwassenen in Duitsland tot drie planten voor persoonlijk gebruik mogen kweken. Persoonlijke teelt zal naar verwachting aanzienlijke kansen creëren voor bedrijven die gespecialiseerd zijn in producten en diensten met betrekking tot teelt, zoals zaden, groeilampen, plantenvoeding, oogstapparatuur, geurbeheersing en droogapparatuur.

Bezit, bezitslimieten en straffen voor overtredingen

Naast het kunnen kweken van cannabis zullen volwassenen in Duitsland ook een persoonlijke hoeveelheid cannabis mogen bezitten. De bezitslimiet wordt naar verluidt vastgesteld op 25 gram voor volwassenen wanneer ze zich buiten hun privéwoning bevinden, en 50 gram in hun privéwoning.

Naast de genoemde wettelijke bezitslimiet zal het bezitten van iets meer dan de wettelijke drempel worden beschouwd als een ‘administratieve overtreding’ in plaats van een strafbaar feit dat tot gevangenisstraf leidt.

Verwijdering van cannabis van de narcoticatlijst

Cannabis wordt van de Duitse Lijst van Verdovende Middelen geschrapt zodra de nieuwe wet wordt ingevoerd, wat een belangrijke verschuiving betekent in het Duitse cannabisbeleid. Het schrappen van cannabis zal de veilige toegang voor patiënten tot medicinale cannabis verbeteren door verschillende obstakels in de medicinale cannabis-toeleveringsketen weg te nemen en processen voor apotheken te stroomlijnen. Cannabis-onderzoek zal gemakkelijker te volgen zijn, en academische instellingen kunnen nationale en/of door de EU verstrekte fondsen ontvangen voor specifieke onderzoeksprojecten.

Lancering van non-commerciële cannabisclubs

Non-commerciële cannabisclubs zullen naar verwachting vanaf 1 juli 2024 gelanceerd worden als onderdeel van de maatregel. Op lidmaatschap gebaseerde non-commerciële clubs, waar volwassen consumenten legaal hun cannabis kunnen verkrijgen, zullen aan verschillende voorschriften worden onderworpen. Consumenten zullen ook zaden en stekken kunnen kopen bij non-commerciële clubs.

Fasering van implementatie en toekomstige stappen

Een van de struikelblokken in de aanloop naar de succesvolle stemming van vandaag was de implementatie van non-commerciële clubs, en een compromis van de coalitie is naar verluidt om de implementatiedatum te vertragen.

“Cannabis was sinds 1929 verboden in Duitsland, en zelfs de teelt van industriële hennep van 1982-1996. Het duurde vervolgens meer dan twee decennia voordat ten minste het medische potentieel van cannabis in Duitsland werd erkend en patiënten toegang kregen tot medicinale cannabis via een wettelijke hervorming. Het duurde nog eens 7 jaar, tot vandaag, voordat ten minste het bezit van 25 g en de teelt van drie eigen planten werd toegestaan. In zoverre kunnen we spreken van een gebeurtenis die eens in de honderd jaar plaatsvindt, mits het CanG natuurlijk ook de hindernis van de Bondsraad overwint. Er is echter nog een lange weg te gaan voordat volledige destigmatisering en eerlijke legalisatie worden bereikt. Noch de consumenten, noch de activisten, noch de industrie mogen op dit pad verslappen, maar moeten elke dag alles blijven doen wat in hun vermogen ligt om ervoor te zorgen dat dit pad succesvol kan worden bewandeld,” aldus Kai Friedrich Niermann, leidende advocaat bij KFN+ Law Office, over de historische stemming van vandaag.

Alle eerder genoemde punten maken deel uit van de ‘eerste fase’ van het legalisatieplan van Duitsland, vaak aangeduid als ‘de eerste pijler’. De tweede fase/pijler omvat de lancering van regionale pilotprogramma’s voor de handel in recreatieve cannabis voor volwassenen, vergelijkbaar met wat al in Zwitserland van kracht is, maar op een aanzienlijk grotere schaal. De verkoop van recreatieve cannabis voor volwassenen op nationaal niveau, vergelijkbaar met wat in Canada van kracht is, zal moeten wachten vanwege beperkingen van de Europese Unie.

“Na een lange discussie over de legalisatie van cannabis voor recreatieve doeleinden in Duitsland heeft het Duitse parlement vandaag het “Cannabisgestz” aangenomen. Dit is een belangrijke stap in het Duitse legalisatieproces en de regering is van plan de wet in te voeren om vanaf 1 april 2024 thuis kweken toe te staan en vanaf 1 juli 2024 de teelt van recreatieve cannabis in gemeenschappelijke kweekverenigingen toe te staan. Het is echter mogelijk dat de uitvoering van het wetsvoorstel wat extra tijd in beslag neemt, afhankelijk van het besluit van de Bondsraad (Bundesrat) of deze het wetsvoorstel doorverwijst naar een bemiddelingscommissie voor verdere overweging van amendementen. Dit zou het hele legalisatieproces zelfs nog een paar maanden kunnen verlengen,” aldus Peter Homberg, Partner bij Dentons, over de stemming van vandaag.

Volgens initiële berichtgeving door RND verwacht de federale minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach (SPD) grondwettelijke uitdagingen tegen de geplande legalisatie van cannabisconsumptie, hoewel hij verwacht dat de wet stand zal houden voor de rechtbank.

Bronvermelding

Bron: “Germany Votes To Legalize Cannabis For Adults” (dd. 23 februari 2024)

Let op: Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele vertaalfouten of onwaarheden in dit bericht. Wij nodigen u uit om het oorspronkelijke artikel te lezen.

Blijf op de hoogte

Schijf je nu gratis in voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Ontvang automatisch elke eerste maandag van de maand een mail met onze meest recente nieuwsartikelen.