Introductie

Adi Aran, MD, een kinderneuroloog in een van Israëls topziekenhuizen, weet dat cannabis kinderen met autismespectrumstoornis (ASD) kan helpen. Hij heeft resultaten gezien bij zijn eigen patiënten, en een recent klinisch onderzoek dat hij heeft uitgevoerd, toont bewijs van de voordelen ervan.

Relatie tussen autisme en cannabis

Dr. Aran uit Israël doet onderzoek naar de relatie tussen autisme en cannabis. Hij heeft al gezien dat cannabis kinderen met autisme kan helpen. Nu wil hij zijn onderzoek uitbreiden en verfijnen met een soort “beschermend mengsel” van lichaamseigen cannabinoïden en andere stoffen. Dit wil hij testen in een vervolgonderzoek dat al in december kan beginnen.

Dr. Aran komt oorspronkelijk uit Israël en is de directeur van de afdeling Neuropediatrie in het Shaare Zedek Medisch Centrum, een belangrijk medisch en onderzoekscentrum in Jeruzalem dat de diverse bevolking van de stad bedient op het gebied van etniciteit, religie en politiek.

Sinds 2014 is Dr. Aran al diep geïnteresseerd in de connectie tussen autisme en cannabis. Dit begon tijdens de 3 jaar die hij doorbracht aan de Stanford Universiteit in Californië, waar hij genetisch onderzoek deed aan de Psychiatrische Afdeling van Stanford.

Het aantal kinderen dat gediagnosticeerd wordt met autismespectrumstoornis (ASD) blijft stijgen. In 2020 meldde de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dat 1 op de 36 kinderen van 8 jaar oud (27.6 per 1000) autisme heeft, in vergelijking met 1 op de 44 (23 per 1000) in 2018. Deze constante toename in ASD-diagnoses heeft geleid tot meer inspanningen om effectieve medische behandelingsopties te vinden voor het beheer van symptomen, waaronder therapieën gebaseerd op cannabinoïden.

Maar het verliep niet altijd even soepel, zelfs niet in Israël, dat dankzij de Multidisciplinaire Onderzoekscentrum voor Cannabinoïden van de Hebreeuwse Universiteit wereldwijd voorop loopt in cannabis gerelateerde studies. In een interview met AJEM bij Shaare Zedek vertelde hij over zijn onderzoek.

Het bewijs stapelt zich op

“In het begin was er enige tegenstand tegen wat we deden, vooral van psychiaters die er echt op tegen waren omdat ze erg slechte ervaringen hadden met recreatieve cannabis bij adolescenten,” zei Dr. Aran, 52 jaar oud, die 3 kinderen heeft en een kleinzoon. “Maar tegenwoordig zouden maar heel weinig artsen aarzelen. Ik krijg verwijzingen vanuit heel Israël en zelfs vragen van ouders uit Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek en het gebruik van medicinale cannabis volledig verboden zijn.”

Op 25 juni 2018 kreeg het therapeutische gebruik van medicinale cannabis een grote impuls met de goedkeuring van de FDA voor Epidiolex, een extract van cannabidiol (CBD) uit planten. Epidiolex is een orale oplossing voor de behandeling van het Lennox-Gastaut-syndroom, de tubereuze sclerosecomplex en het Dravet-syndroom, drie zeldzame en ernstige vormen van epilepsie.

“Cannabis wordt al sinds de oudheid gebruikt, maar het verhaal van medicinale cannabis in het moderne tijdperk begon allemaal met dit ene meisje [Charlotte Figi] dat Dravet had,” zei Dr. Aran. “Mijn onderzoek begon met kinderen met autisme en epilepsie. Toen ouders zagen dat hun kinderen vooruitgingen, vroegen ze ook om cannabinoïden voor gedragsproblemen.”

In januari 2017, na het overwinnen van religieuze bezwaren van Arabische islamitische politici en in mindere mate sommige orthodox-joodse groepen, keurde het Ministerie van Volksgezondheid van Israël het onderzoek van Dr. Aran goed, de allereerste gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde klinische studie naar cannabinoïden voor gedragsproblemen bij kinderen met ASD. Het onderzoek omvatte 150 patiënten tussen de 5 en 21 jaar oud die gediagnosticeerd waren met een lage tot gemiddelde vorm van ASD. Gedurende 12 weken kregen de deelnemers willekeurig ofwel een volledig plantenextract met CBD en delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) in een verhouding van 20:1, met daarin terpenen, flavonoïden en andere cannabinoïden, of gezuiverde CBD en THC in dezelfde verhouding. De overige deelnemers kregen een placebo. Na een wasperiode van 4 weken werden de groepen omgedraaid.

“We zagen dat de helft van de kinderen verbeterde in beide groepen die cannabinoïden kregen, terwijl in de placebogroep slechts een vijfde van de kinderen verbeterde,” zei hij. “We zagen geen aanzienlijk verschil tussen het volledige plantenextract en het pure cannabinoïde, tenminste in ons experiment. Misschien zullen toekomstige studies ons ongelijk bewijzen. Misschien zullen ze ontdekken dat er inderdaad een ‘entourage-effect’ is.”

Nieuwe Proef

In het vervolgonderzoek zal Dr. Aran de deelnemers beperken tot 100 kinderen tussen de 4 en 12 jaar oud.

“Deze keer richten we ons op jongere kinderen omdat we hebben geleerd, en zoals verwacht, dat het effect groter is wanneer de kinderen jonger zijn,” zei hij. “We gaan niet jonger dan 4 jaar omdat dit om veiligheidsredenen niet verantwoord is.”

Daarnaast heeft Dr. Aran plannen om dezelfde behandeling als zijn vorige onderzoek te combineren met “andere vitaminen en componenten die de voordelen kunnen vergroten.” Hij wil niet in detail treden over wat dit neuroprotectieve mengsel precies zal bevatten.

“Ik kan daar niet over praten voordat de studie begint,” zei Dr. Aran. “Wat ik wel kan zeggen is dat deze componenten getest zijn en beoordeeld zijn bij kinderen met autisme, en dat ze elk op zichzelf effectief zijn gebleken.”

Dr. Aran zei dat het nieuwe onderzoek CBD-druppels en een poedervormige vitamineformulering zal bevatten die met water moet worden aangemaakt. “Op dit moment kunnen we niet alles in één oplossing geven. Waarschijnlijk zullen we dat in de toekomst wel kunnen, maar voor nu zullen we de deelnemers eerst ‘component A’ moeten geven, en dan ‘component B’.”

Het onderzoek zal 2 jaar duren en naar schatting ongeveer $250.000 kosten – ongeveer een kwart van de kosten van een vergelijkbaar onderzoek in de VS. Het wordt gefinancierd door GCANRx (Greater Cannabis Company Inc), die een licentieovereenkomst heeft met Shaare Zedek.

“Autisme is een overkoepelende term voor veel verschillende problemen,” zei Dr. Aran. “We willen zien welke kinderen het meest baat hebben bij deze behandeling, en welk onderdeel [van cannabis] we ze moeten geven, en in welke concentratie. We hebben nog veel werk voor de boeg.”

Kinderartsen gespecialiseerd in Cannabis geven hun mening

Eric Exelbert, MD, een Kinderintensivist bij het Joe DiMaggio Children’s Hospital in Hollywood, Florida, die ook ExAlt Med runt, een medische cannabis kliniek in Zuid-Florida, prijst het onderzoek van Dr. Aran.

“De meeste farmaceutische medicijnen hebben gefaald in de autistische gemeenschap, vooral voor kinderen met ernstige, gewelddadige gedragsafwijkingen die henzelf en anderen schaden,” zei Dr. Exelbert, die schat dat 80% van de kinderen die hij ziet een pervasieve ontwikkelingsstoornis hebben. “De meerderheid van de behandelingen voor deze patiënten bestaat uit anti-angst en antipsychotische medicijnen, waarvan sommige extreme bijwerkingen hebben zoals trillingen en verergering van repetitieve bewegingen. Er zijn echt niet veel opties voor deze kinderen.”

Daarom zijn cannabinoïden – en studies zoals die van Dr. Aran – zo belangrijk.

“Er is geweldig basisonderzoek over het endocannabinoïdesysteem, maar een gebrek aan goed gedefinieerde, op bewijs gebaseerde wetenschappelijke studies,” zei Dr. Exelbert. “In tegenstelling tot Europa en Israël hebben de wetten en planning van cannabis in de VS hier geen studies toegelaten. Dat heeft veel echt goede klinische gegevens voorkomen. Er is ook veel weerstand en angst, en artsen houden er niet van om uit angst te handelen.”

Patricia Frye, MD, een gecertificeerde kinderarts, Affiliate Associate Professor aan de University of Maryland School of Pharmacy, en auteur van The Medical Marijuana Guide: Cannabis and Your Health, is het hier volledig mee eens. Acht jaar geleden begon Dr. Frye met het behandelen van pediatrische patiënten met ASD met full-spectrum CBD. Voor patiënten die niet reageerden op CBD, voegde ze een kleine hoeveelheid THC toe. Ze paste later de behandeling aan naar een combinatie van CBD en cannabigerol (CBG), wat is aangetoond de prikkelbaarheid te verminderen door abnormale niveaus van γ-aminoboterzuur en glutamaat te moduleren.

“Met die combinatie van CBD-CBG zien we opmerkelijke verbetering in agressief gedrag, prikkelbaarheid, angst en slaap,” zei Dr. Frye. “Dit worden allemaal beschouwd als bijkomende aandoeningen geassocieerd met autisme. Maar het belangrijkste is dat we bij veel van deze kinderen ook verbetering zien in de kernsymptomen van autisme – beperkte sociale interactie, beperkte expressieve taal en repetitief gedrag – en er zijn geen door de FDA goedgekeurde therapieën om deze aandoeningen te behandelen.”

Daarom vindt ze het onderzoek van Dr. Aran “zeer nodig en al lang verschuldigd.”

“We hebben placebogecontroleerde klinische onderzoeken nodig om bewijs te krijgen voor wat we klinisch zien in de praktijk, omdat behandelingen voor zelfs de bijkomende aandoeningen op zijn best zwak zijn,” zei ze. “Artsen gebruiken veel andere soorten medicijnen off-label in de hoop deze symptomen te verminderen, maar ze zijn niet door de FDA goedgekeurd of ondersteund door bewijs. Het toont de wanhoop om deze patiënten en hun families te helpen.”

Bronvermelding

Let op: Dit artikel is vertaald door AI. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele vertaalfouten of onwaarheden in dit bericht. Wij nodigen u uit om het oorspronkelijke artikel te lezen.

Blijf op de hoogte

Schijf je nu gratis in voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Ontvang automatisch elke eerste maandag van de maand een mail met onze meest recente nieuwsartikelen.