Effecten van medicinale cannabis op chronische ziekten: veelbelovende resultaten

Een recente studie naar de effecten van medicinale cannabis op mensen met chronische aandoeningen heeft veelbelovende resultaten opgeleverd. Het onderzoek, geleid door de Universiteit van Sydney en ondersteund door Little Green Pharma en de Health Insurance Fund of Australia, wijst uit dat het gebruik van medicinale cannabis gedurende drie maanden aanzienlijke verbeteringen teweegbrengt in de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, vermoeidheid, pijn, angst en depressie bij deelnemers. De onderzoekers evalueren nu de resultaten over twaalf maanden om te zien of deze positieve effecten op de langere termijn aanhouden.

Leven met een chronische ziekte en de rol van medicinale cannabis

Chronische ziekten kunnen aanzienlijk afbreuk doen aan de kwaliteit van leven door inmenging in fysieke, mentale en sociale functies. De Quality of Life Evaluation Study (kort: QUEST) is een van ’s werelds grootste longitudinale studies die de invloed van medicinale cannabis op de algehele gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van patiënten met chronische aandoeningen onderzoekt.

Methodologie en resultaten van het onderzoek

Het Australische onderzoek omvatte 2.327 deelnemers tussen de 18 en 97 jaar. Voor aanvang van de medicinale cannabisbehandeling vulden de deelnemers verschillende vragenlijsten in over gezondheidstoestand, kwaliteit van leven, vermoeidheid, slaapverstoring en angst- en stressniveaus. Deze vragenlijsten werden herhaaldelijk ingevuld gedurende een jaar. Ruim de helft van de deelnemers (53%) kreeg medicinale cannabis voorgeschreven voor meer dan één gezondheidsaandoening, waarvan het merendeel (68,7%) behandeld werd voor chronische pijn. Daarnaast waren veelvoorkomende aandoeningen slapeloosheid (22,9%), angst (21,5%) en gemengde angst en depressie (11%).

Veelbelovende resultaten en toekomstig onderzoek

Na de eerste drie maanden van behandeling toonden de resultaten “sterke bewijzen van klinisch betekenisvolle verbeteringen” in de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven en vermoeidheid. Vooral deelnemers met chronische pijn vertoonden significante verbeteringen in pijnniveaus. Degenen met angst of gemengde angst en depressie lieten eveneens klinisch betekenisvolle vooruitgang zien, waarbij gemiddeld de ernst van de angst afnam. Interessant genoeg werd ondanks de verbetering in vermoeidheid geen statistisch significante of klinisch betekenisvolle verbetering waargenomen in slaapresultaten.

Opmerking: De studie benadrukt het potentieel van medicinale cannabis bij het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met chronische aandoeningen. Verder onderzoek is echter nodig om de volledige effecten van medicinale cannabis op slaapgerelateerde aandoeningen te begrijpen, inclusief het onderzoeken van formuleringen, doseringen en toedieningswegen. De auteurs benadrukken dat Little Green Pharma geen rol speelde in het ontwerp, de data-analyse of de rapportage van de studie. De financiering vanuit Little Green Pharma had geen invloed op de onafhankelijkheid en integriteit van het onderzoek.

Bronvermelding

Let op: Dit artikel is vertaald door AI. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele vertaalfouten of onwaarheden in dit bericht. Wij nodigen u uit om het oorspronkelijke artikel te lezen.

Blijf op de hoogte

Schijf je nu gratis in voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Ontvang automatisch elke eerste maandag van de maand een mail met onze meest recente nieuwsartikelen.